Beveiliging

Ziet u ook dat uw organisatie voor het behalen van de doelstellingen steeds meer afhankelijk is van juiste en continue werking van de ICT? En merkt u ook dat kwetsbaarheden in de beveiliging dit bedreigen? Dan heeft u ook gemerkt dat beheersing van deze bedreigingen complex is en er niet even bij kan worden gedaan. Het wordt tijd voor onafhankelijk advies over hoe te komen tot een bedrijfsvoering waarin de meest belangrijke kwetsbaarheden voor uw organisatie efficiënt en effectief kunnen worden beheerst.

destegjes ICTadvies kan u helpen inzicht te krijgen in de ICT kwetsbaarheden en risico’s die uw doelstellingen bedreigen. Tevens kunt u advies krijgen over maatregelen die doorgevoerd zouden kunnen worden om deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Vul het contactformulier in en stel uw vraag.